Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
İmar Şehircilik Müdürlüğü Mimar Madde Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi - Statik Madde Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü Harita Mühendisi Madde Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü Mimar Proje Onayı TAMAMLANMIŞ
İmar Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi - Ruhsat Ruhsat Onayı TAMAMLANMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.1 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 11:21:30
1.2 Mimari Proje (4) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:26
1.3 Stastik Proje+Statik Hesaplar (4+1) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:26
1.4 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:26
1.5 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:26
1.6 HUS Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:26
1.7 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:26
1.8 Kalorifer Projesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:26
1.18 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
1.19 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.1 Dilekçe (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.2 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.3 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2019-08-01 14:43:29
2.4 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.5 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ 2019-08-01 14:43:26
2.6 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.7 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.8 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.9 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.10 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.11 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.12 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.13 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.14 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.15 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:27
2.16 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.17 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.18 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.19 Şantiye Şefi taahhütnamesi(Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.20 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.21 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.22 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.23 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.25 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.26 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi- Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.27 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.28 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:28
2.57 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:30
2.59 Engelliye satışta platform yaptıracağına dair taahhütname (müteahhit) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:30
2.60 Belediye Harcı (Ruhsat aşamasından önce yatırılmalı;Çeşitli gelirler, imar ile ilgili ücretler, bina inşaat harcı, Gönen Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tahsilat makbuzu) TAMAMLANMIŞ 2019-08-05 17:19:17
2.61 Otopark ücreti (Belediyeden harç makbuzu ile bankaya yatırılıyor. Ruhsatta önce yatırılmalı) TAMAMLANMIŞ 2019-08-05 17:19:07
2.62 Yapı hizmet bedeli (Maliye Bakanlığı Gönen Mal Müdürlüğüne yatırılıyor. Mal Müdürlüğünden alındı belgesi ve ya bankadan Mal Müdürlüğü adına Yapı Denetim Ücreti olarak yatırılmalı.) TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:30
2.64 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ 2024-01-30 10:31:30
created by IT+A