Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.1 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:35
1.2 4 Adet Mimar Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:35
1.3 4 Adet Statik Proje TAMAMLANMAMIŞ
1.4 4 Adet Sıhhi Tesisat Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.5 4 Adet Elektrik Tesisat Dosyası TAMAMLANMAMIŞ
1.6 Zemin Etüdü 2 adet TAMAMLANMAMIŞ
1.14 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMAMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.18 Dilekçe-Yapı Sahibinin İmzası,numarası ve adresi bulunmalı(Yerleşik Alan olup olmadığı kontrol edilmeli) TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:36
2.19 Cd ler-Mimari ve Statik projelerin bulunduğu cd ler TAMAMLANMAMIŞ
2.20 Tapu Fotokopisi - Sahiplerin, başvuru dilekçesindeki isimlerin aynı olup olmadığı kontrol edilir ve tapuda taşınmazın arsa vasfında olması gerekir TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:36
2.21 İmar Durumu - Yanında tescilli yapı var ise kurum görüşü alınmalıdır. TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:36
2.22 Vaziyet Planı Röperli Kroki TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:36
2.23 Aplikasyon Krokisi - LİHKAP onaylı olacak. TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:37
2.24 Mal sahibinin Kimlik Fotokopisi varsa noter tasdikli vekaletname TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:37
2.25 Mimar Taahhütnamesi-Proje Müellifi (Mimar Proje oda sicil durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:37
2.26 Mimar Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:37
2.27 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:38
2.28 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:38
2.29 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:38
2.30 Makina Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:39
2.31 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Proje Müellifi TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:39
2.32 Elektirik Mühendisi Taahhütnamesi-Fenni Mesul TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:39
2.33 Karayolları Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna Cephe parsellerde bulunmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:40
2.34 Zemin Etüd Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:40
2.35 Emlak Değeri ve Numarataj Bilgi Formu(Belediyeden Alınacak) TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:40
2.36 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:40
2.37 Baskiden Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2024-06-12 16:05:40
2.39 Akustik Rapor TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A