Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:24
1.10 Mimar Projesi(4) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:24
1.11 Statik Proje + Statik Hesaplar(4+1) TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:25
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:25
1.13 Elektrik Projesi (4) TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:25
1.14 Hus Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:24
1.15 Zemin Etüdü(2) TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:26
1.16 Kalorifer Projesi (4) TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:26
1.17 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:26
1.18 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:26
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Ön İzin Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:24
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:26
2.31 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:24
2.32 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.33 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.34 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.35 Kot Kesit Rölevesi ((İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.36 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.37 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.38 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.39 Kurum Görüşleri (Plansız Alanlarda kalan yerlerde-Tarım ve Hayvancılık binaları-kurum görüşleri olmalıdır, kurum görüşleri olumlu değil ise proje dosyası kayda alınmaz) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.40 Mimar Proje Müellifi Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.41 Mimar Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.42 İnşaat Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.43 İnşaat Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.44 Makina Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:25
2.45 Makina Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.46 Elektirik Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.47 Elektirik Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.48 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.49 Şantiye Şefi taahhütnamesi (200 metrekare ve üstü ,Tarımsal amaçlı, dam için) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.50 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:27
2.51 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.52 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.53 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.54 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.55 Kentsel Dönüşüme Dahil bir Parsel ise Harçlardan Muaf Olduğuna dair Belge TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.56 Baskiden Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.57 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.60 Harita Mühendisleri Proje Müellifleri Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:26
2.61 Harita Mühendisi ve Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-04-30 11:52:27
2.63 Akustik Rapor TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:28
2.65 Ruhsat Başvuru Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2024-07-01 15:50:28
created by IT+A